. Uppdrag
background

Välkommen till Systemtech AB

Systemtechs konsulter har lång erfarenhet och djup kompetens.

Välkommen till Systemtech AB

 

Kunder

Forsmarks Kraftgrupp och OKG är våra största kunder.

 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder tekniska utredningar och projektledning.

Fråga oss

Oavsett om du behöver hjälp med ett komplext uppdrag eller en minde insats
är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi har genomfört en rad uppdrag för bland andra kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn från uppförandet av Forsmark 3
fram till idag. Bland annat har vi deltagit i utredningar, projektering och projektledning av:

  • Gas-, kylvatten-, brand-, ventilations-, och rekombinatorsystem på reaktor- och turbinsidan
  • System för att hantera svåra haverier vid svenska tryck- och kokvattenreaktorer
  • Avfallshantering av svåra haverier
  • Ombyggnader av Oskarshamn 1 och 2 avseende bränsleskador, utbyte av komponenter och generatorbyte
  • Införande av nya system för zinkdosering och haveriavluftning av reaktortank
  • Införande av ett diversifierat avblåsningssystem för reaktortanken i Forsmark 1, 2 och 3
  • Rekonstruktion av mekaniska konstruktionsförutsättningar för Forsmark 3
  • Reparation av anslutningssvetsar mot reaktortankens rörstutsar på Forsmark1, 2 och 3
  • Utbyte av rörledningar och skalventiler i reaktorkylsystem i Forsmark 1 och 2
  • Utbyte av interna delar i reaktortanken i samband med effekthöjningar vid Forsmark 1, 2 och 3.